Allergy Alarm

Allergy Alarm

Pacote:
rs.creitive.allergyalarm
Transferências:
5K
Tamanho:
4.4 MB
Requires Android:
3.0 ou superior
Atualizado:
12 de mar de 2015
23
Última versão:
1.0
Era:
Todos
Gratuito Baixar

Allergy Alarm je android aplikacija informativno edukativnog karaktera namenjana opštoj populaciji i stručnoj medicinskoj javnosti. Aplikacija je namenjana opštoj populaciji sa ciljem upoznavanja javnosti sa problemom oboljenja koje se naziva alergijski rinitis, kao i sa načinima lečenja i prevencije tog oboljenja.

Comentários

Apps similares

Apps de MedApp android aplikacije