Ιατρικές Ειδήσεις - IatroNews

Ιατρικές Ειδήσεις - IatroNews

Pacote:
com.ngoumotsios.iatronews
Transferências:
1K
Tamanho:
1.5 MB
Requires Android:
2.3 ou superior
Atualizado:
25 de jun de 2014
30
Última versão:
1.0
Era:
Todos
Baixar

Ιατρικές ειδήσεις και νέα από πλήθος ιατρικών ενημερωτικών ιστοσελίδων, ιατρικών και φαρμακευτικών συλλόγων, καθώς και ιατρικών και φαρμακευτικών εταιρίών. Παρέχεται η δυνατότητα για ανάγνωση ειδήσεων σε κατάσταση εκτός σύνδεσης

Comentários

Apps de Fundroid3000