Εορτολόγιο Γιορτές Γενέθλια Αργίες / Eortologio

Εορτολόγιο Γιορτές Γενέθλια Αργίες / Eortologio

Pacote:
com.ngoumotsios.eortologio
Transferências:
100K
Tamanho:
6.35 MB
Requires Android:
4.0 ou superior
Atualizado:
2 de mar de 2018
4,1K
Última versão:
2.5
Todas as versões
Era:
Todos
Gratuito Baixar

Αυτοματες ειδοποιήσεις για γιορτές γενέθλια είτε κάποια συγκεκριμμένη ώρα εφαρμογής, είτε/και έπειτα από κάθε επανεκκίνηση της συσκευής σας. Ακάθιστος Ύμνος σε 4 στάσεις. Συναξαριστής - Αναλυτικές πληροφορίες για τους αγίους έκαστης ημέρας. /. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. /.

Permissions required by Εορτολόγιο Γιορτές Γενέθλια Αργίες / Eortologio v. 3.0

Those that potentially access the user's/ your sensitive information:
  • Access user's contacts

Comentários

Apps de Fundroid3000