Pošta Crne Gore

Pošta Crne Gore

Pacote:
aleksa.android.posta
Transferências:
5K
Tamanho:
969 KB
Requires Android:
1.6 ou superior
Atualizado:
10 de nov de 2016
102
Última versão:
1.06
Era:
Todos
Gratuito Baixar

Napomena: Jezik aplikacije se bira automatski kao i onaj koji je trenutno odabran na uredjaju. Što znači, ako je na Vašem uredjaju odabran engleski jezik i aplikacija će biti na engleskom. Ukoliko je odabran neki od južnoslovenskih jezika, aplikacija će biti na crnogorskom. Montenegro Post application: 1. Price calculator - calculates price of desired post office service.

Comentários

Apps similares